TRANSLATE

LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK


Mustafa Kemal Liderlikle ilgili diyor ki;
“Efendiler, tarih, itiraz edilemez bir şekilde ispatlamıştır ki, büyük dâvâlarda başarı için sarsılmaz bir kabiliyet ve kudrete sahip bir önderin varlığı şarttır. “

Mustafa Kemal gibi liderler izleyenlerini misyonları ve misyon hisleri ile heyecanlandırarak bir enerji yaratırlar.
Yöneticiler ise yaratılan bu enerjiyi sevk ve idare ederler.
Lider ile yönetici arasındaki fark tamamı ile  “Misyon” kelimesi içerisinde yatmaktadır. 

Yönetici uygular, lider ise yenilik getirir.
Yönetici süreklilik sağlar, lider ise geliştirir.
Yönetici sisteme, lider insanlara dayanır.
Yönetici denetime, lider insanlara güvenir.
Yönetici işleri doğru yapar, lider ise doğru işi yapar.

LİDER
Belirli şartlar altında kişisel veya grup amaçlarını
gerçekleştirmek üzere kendi veya başkalarının faaliyetlerini
etkileyen ,yönlendiren ve arkasından sürükleyen kişidir.
Değişimle ilgilenir, vizyon sahibidir , yönlendiricidir.
Kendisini izleyenleri, motive eder ve mücadele ruhu aşılar.
Kararlı, çalışkan ve kendisine güvenir.
Sorumluluklarını gönüllü olarak üstlenir.
Konuşma metnini kendisi yazar.
Pratik zeka, kavramsal düşünme,üretkenlik özelliklerine sahiptir.
Etkileyici konuşma, ikna etme, örgütleme ve sosyal becerilere sahiptir.
   
YÖNETİCİ
Kar ve risk başkalarına ait olmak üzere;insan , hizmet veya
üretim faktörlerine ilişkin karar verme ve yetkiyi kullanma
gücüne sahip ve faaliyetleri bir sistem dahilinde yürüten kişidir.
Lider özelliklerine sahip olmayabilir.
Yasal gücünü kullanır, ödül ve cezaya dayalı gücü vardır.
Sermaye sahibi ya da yönetim kurulu tarafından atanır.
Sistemin işleyişi ile ilgilenir.Denetler, tedbirler alır.İşletmenin hedeflerini gerçekleştirmek için belirlenmiş görevleri yaptırır. 

LİDER  TİPLERİ
Geleneksel lider: Geleneklere bağlı lider tipi.
•Karizmatik lider: Belirli bir toplumun tarihsel, geleneksel, ekonomik, toplumsal ve kültürel koşulların hazırladığı bir ortamın adamı.
•Yasal lider: Yönetme ve emretme gücünü yasalardan alır.
•Teknokratik lider: Bir konudaki uzmanlığı ile kendini kabul ettirir.
•Arkadaş tipi lider: İnsana çok değer veren, insanla arkadaşlık kurmak isteyen,astlarının kendisini sevmesini ve işlerinde mutlu olmasını isteyen lider tipi.
• Kurnaz tip lider: Üretim ve insana ilgiyi belli düzeyde ve dengede tutmak isteyen uzlaşmacı bir tutum isteyen lider tipi.
Liberal lider: İnsana ve üretime pek değer vermeyen, sadece özgürlüğü savunan lider tipi.
Hümanist lider: İnsana aşırı önem veren, üretimi ikinci plana iten lider tipi.
Tatlı-sert lider: İnsana ve üretime eşit ölçüde önem veren lider tipi.
Demokratik lider: İşe ve kişiye maksimum düzeyde önem verilmesini savunan lider tipi.
Başaran tip lider: Hem insana, hem de üretime fazla değer veren, bir işi bitirince yeni işler arayan, örgütte karşılıklı güven ve saygı ilişkisi içinde işleri yürütmek isteyen lider tipidir.

LİDERİN ÖZELLİKLERİ
Hızlı ve doğru karar alma
Kararlarını astlarına danışarak alma
Veri ve bilgiye dayalı karar verme
Astlarını geliştirme
Yetki devretme
Kendine güvenme
İnsiyatif sahibi olma
Taraf tutmama
Adil olma
Sabırlı olma
Sakin olma
Tutarlı olma
Planlama yapabilme
İletişim kurabilme
Problem çözme
Yaratıcı olma
Ayrıntılarla ilgilenme
İleriyi görme
Pratik olma
Ekip çalışmasını koordine etme...