TRANSLATE

6 SİGMA NEDİR

6 sigma ile ilgili görsel sonucu

6 Sigma, müşteri memnuniyetini temel alır. 
İş süreçlerinde hata oranını sıfıra indirmek, verimliliği artırmak, iş sürecini etkileyen faktörleri bulmak, hızlı iyileştirme sağlamak ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımak için geliştirilmiş bir metodolojidir.
Üretkenlik ve pazar payı artışı
Maliyet ve hata oranı düşüşü
Başarı grafiği yükselişi
İyileştirme hızı
Çalışan her personel için performans hedefi
Müşteri memnuniyeti artışı
Yalın Altı Sigma, Yalın üretim ve Altı Sigma araçlarının bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş çok güçlü bir araçlar topluluğudur. Bu sistemin gücü yalın yöntemler ile stabilize edilen süreçlerin, Altı Sigmanın istatistik ve proses disiplini ile proseslerin değişkenliklerinin azaltarak mükemmel bir hale getirmesinden gelmektedir. İki sistemin bir araya getirilmesi araçların kullanımında biraz karışık hale getirmiştir. Bu yüzden Kuşak eğitimlerinde Yalın ve Altı Sigma araçları ile birleştirilerek uygulayıcılara çok donanımlı bir araç seti öğretmektedir. Sistemin bir tanesi Toyota üretim sisteminden diğeri de Motorola’nın kalite anlayışından gelmektedir. Bu iki sistemin günümüzde birlikte kullanılması işletmelere çok ciddi değerler katmış ve rekabetçi avantajlar sağlamıştır.

Yalın Altı Sigmada kullanılan başlıca fazlar ve kullanılan bazı araçlar;
 1. Tanımlama (Define)
  • Proje Özeti
  • Kritik Süreç Sahipleri Analizi
  • Proses Girdi ve Çıktı Analizi
  • Müşterinin Sesi
  • Kano Modeli
 1. Ölçme (Measure)
  • Veri Toplama Tablosu
  • Pareto Grafiği
  • Değer Akış Haritası
  • Detaylı Proses Akış Şeması
  • Ölçüm Sistemleri Doğrulama
  • 5S Denetlemesi
  • İş Güvenliği Riskleri
 1. Analiz (Analyze)
  • Beyin Fırtınası
  • 5 Niçin?
  • Balık Kılçığı Yöntemi
  • Hata Türleri Etkileri Analizi
  • İstatistiksel Proses Kontrol
  • Hipotez Testleri
  • Korelasyon Analizleri
 1. İyileştirme (Improve)
  • Kaizen
  • 5S
  • Çekme Sistemleri
  • SMED
  • TPM
  • Standart İş
  • Poka Yoke
 1. Kontrol (Control)
  • Kontrol Planı
  • İş Talimatları
  • Denetlemeler
  • İletişim ve Takip Panoları
  • Rutin Toplantılar
 1. Öğrenme (Leverage)
  • Çıkarılan Dersler
  • Yayınım Planı
  • Uygulamaların Paylaşımı
  • Çalışanların Takdir Edilmesi