TRANSLATE

SWOT ANALİZİSWOT ANALİZİ

SWOT analizi güçlü ve zayıf yönlerinizi anlamanıza, fırsatların farkına varmanıza ve karşılaşabileceğiniz tehditleri görmenize yardımcı olacak faydalı bir tekniktir.
İşletmeler açısından bakarsak SWOT(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analizleri bulunduğunuz piyasayı sürdürülebilir nişlere ayırmanıza yardımcı olur. Kişisel bağlamda ele alırsak da yeteneklerimizi, becerilerimizi ve fırsatları en iyi şekilde kullanarak kariyerimizi geliştirmemize yardımcı olur.
İşletmeler için SWOT analizleri
SWOT analizlerini güçlü yapan açığa çıkmamış fırsatları göstermesi ve yararlanmamızı sağlamasıdır. Ve işletmemizin zayıf yönlerini anlayarak tehditleri kontrol etmemizi ve ortadan kaldırmamızı sağlar.
Bunlara ek olarak kendi işletmenizi ve rakip işletmeleri SWOT çerçevesinde inceleyebilir ve işletmenizi diğerlerinden ayıracak stratejiler geliştirebilirsiniz. Bu sayede pazarda başarılı bir şekilde diğerleriyle rekabet edebilirsiniz.
SWOT analizi nasıl kullanılır?
1960 yılında Albert S Humphrey tarafından geliştirilen SWOT analizi eskiye göre daha kullanışlı ve faydalı hale gelmiştir. SWOT analizini iki şekilde kullanabilirsiniz. Başlangıç stratejisini oluşturmanıza yardımcı olur yani basit anlamıyla buz kırıcı veya daha sofistike bir şekilde ciddi bir strateji aracı olarak görebiliriz.
İpucu
Güçlü ve zayıf yönler iç çevre faktörlerine bağlıyken fırsatlar ve tehditler genellikle dış çevre faktörleriyle ilgilidir.
1-Güçlü yönler (Strength)
Kuruluşunuzun sahip olduğu avantajlar ne?
Neleri diğerlerinden daha iyi yapıyorsunuz?
Sizin kullandığınız ancak diğerlerinin kullanamadığı eşsiz veya en düşük maliyetli kaynaklar neler?
Rakipleriniz sizin hangi yönlerinizi güçlü bulur?
Firmanızın “benzersiz satış teklifi” ne?
Güçlü yönlerinizi hem kurum içi perspektiften hem de müşterilerinizin ve piyasadaki insanların bakış açısından değerlendirin.
Bununla birlikte güçlü yönlerinizi belirlemekte zorlanırsanız kurumunuzun karakteristik özelliklerinin listesini yapmayı deneyin. Umarız ki içlerinde bir kısmı güçlü yönlerinizdir.
Güçlü yönlerinizi incelerken bunları rakiplerinizle ilişkilendirin. Örneğin bütün rakiplerinizin üst kalite ürünler üretiyorsa sizinde üst kalite ürünler üretmeniz güçlü yönünüz olmaz.
2-Zayıf yönler (Weakness)
Neleri iyileştirmelisiniz?
Nelerden sakınmalısınız?
Rakipleriniz hangi yönlerinizi zayıf görüyor?
Hangi faktörler satışlarınızın düşmesine neden oluyor?
Yine iç çevre ve dış çevre açıdan düşünün: Diğer insanlar sizin göremediğinizi zayıflık olarak algılıyor mu?  Rakipleriniz herhangi bir şeyi sizden daha iyi yapıyor mu?
Gerçekçi olmanın zamanı geldi ve hoşunuza gitmeyen bütün gerçeklerle en yakın zamanda yüzleşmelisiniz.
3-Fırsatlar (Opportunities)
Hangi fırsatları değerlendirebilirsiniz?
Hangi fırsatların farkındasınız?
İşe yarar fırsatlar nasıl ortaya çıkar:
Teknolojideki ve pazardaki geniş ve dar ölçekli değişiklikler
Bulunduğunuz pazarı ilgilendiren hükümet politikası değişiklikleri
Yaşam tarzlarındaki, nüfus profilindeki ve sosyal düzendeki değişiklikler
Yerel etkinlikler
İpucu
Fırsatlara güçlü yönlermiş gibi bakmak doğru bir yaklaşımdır. Önünüze çıkan fırsatları geliştirip geliştiremeyeceğinizi değerlendirin. Alternatif olarak zayıf yönlerinize bakın ve zayıf yönlerinizi ortadan kaldırarak bunları fırsata dönüştürüp dönüştüremeyeceğinizi belirleyin.
4-Tehditler (Threats)
Önünüzde ne tür engeller var?
Rakipleriniz neler yapıyor?
İşinizle ilgili standartların veya uzmanlıkların, ürünlerin veya hizmetlerin kalitesi değişti mi?
Değişen teknolojisi piyasadaki yerinizi tehdit ediyor mu?
Borçlarınız veya nakit probleminiz var mı?
Zayıf yönlerinizden herhangi bir tanesi ciddi anlamda işinizi tehdit ediyor mu?

İpucu
Tehditleri ve fırsatları göz önünde bulundururken PEST analizi (dış çevre analizinde makro düzeydeki çevresel faktörlerin analizidir) sayesinde yeni hükümet düzenlemeleri veya teknolojik değişimler gibi çevresel faktörleri gözden kaçırmazsınız.
SWOT analizini ciddi anlamda bir araç olarak kullanıyorsanız aşağıdaki maddeleri göz önünde bulundurmanız gerekir:
Sadece kesin ve doğrulanabilir raporları kabul edin.
Uzun faktör listelerini mümkün olduğunca kısaltın ve öncelik sırasına göre düzenleyin. Bu sayede vaktinizi daha önemli konulara harcarsınız.
Seçenekler strateji oluşturma sürecindeki ileri safhalar için üretilir. Bunu doğru seviyelere uygulayın. Örneğin belirsiz firma seviyeleri yerine ürün veya ürün hattı seviyelerine Swot analizi yapmanız gerekebilir.
SWOT analizini diğer strateji araçlarıyla birlikte kullanın böylece durumla ilgili kapsamlı bir resim çıkarabilirsiniz.