TRANSLATE

WCM (World Class Manufacturing)


WCM (World Class Manufacturing) 
Dünya Klasinda Üretim NEDİR?

WCM Kaynakları optimize eden ve performansı artıran metodlar serisidir.
İş güvenligi, kalite, verimlilik, çevre ve teslimat alanlarina odaklanarak üretim yetkinligini sürekli iyilestirmeyi hedefleyen sistematik bir yoldur.

WCM’in odaklandığı konular;

Q: Kalite Üretim kalitesini Dünya Çapında en iyi seviyeye ulaştırmak
C: Maliyet İsraf -Kayıpları azaltarak geçiş maliyetini azaltmak ve verimliliği arttırmak
D: Teslimat Müşteri beklentilerini karşılamak için teslimat akış süresini azaltmak
S: İş Güvenliği İş kazalarını sıfırlamak

1. Hangi problemin adreslendirileceğinin tanımlanması

2. Nerede olduğunun belirlenmesi
3. Önceliklendirilmesi
4. Analiz edilmesi ve Doğru Metodun belirlenmesi
5. Gereken maliyetin Ne kadar olduğunun belirlenmesi
6. Çözümün titizlikle uygulanması
7. Sonucun hedef ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi

“Devamlı gelişim” ile ilgili bir kültür değişimidir...


WCM Takım çalışmaları

Şeffaflık Disiplin ve istekle iş yapmak
Sürekli Gelişim WCM Kayıpları önlemeye çalışan metodlar serisidir ...

EKİPMAN

1- Arıza kayıpları
2- Start up Kayıpları
3- Hız kayıpları
4- Set up & Ayar
5- Idling & Kısa duruşlar
6- Defects & Rework
7- Shutdown Kayıpları
8- Die, Jig & Tool Kayıpları ENERJİ
9- Enerji Kayıpları INSAN
10- Hareket Kayıpları
11- Ölçüm ve ayar kayıpları
12- Yönetim Kayıpları
13- Hat Organisazyonu
14- Atomasyon eksikliği MALZEME
15- NTM, Konsumablar
16- Yield Kayıpları

Diğer bir deyişle: İŞLETMENİNİ GÜVENİLİRLİĞİNİ ARTIRMAKTIR


WCM Takımları -

Video ye kayıt ve izleme, işletme körlüğü -
Hata Kartları -
5 S (Gruplama, Düzenleme, Temizleme, Standartlaştırma, Devamlı Kılma ) -
Kayıp Kırımımı -
Oditler -

Görsel Konyunikasyon:

WCM Panoları Tek nokta dersleri (Önce ve Sonra)
Bir dakikalık değişim 5 Niçin 4M (Insan, Makina, Metod, Malzeme)
Q Matrix Makro Mikro Analizi Balık Kılçığı
TEE Toplam Ekipman Etkinliği ECRS Elimine, Birleştirme,
Azaltma, Basitleştirme
PM Physical Phnemonan GANT Çartı Yürüme Mesafeleri
Bakım Planı Gözden Geçirme FMEA,
Arıza Modları ve Kritikliği Analizi Sürekli Gelişim Kültürü Kayıplara saldırıp,
onları yokederek üretim maliyetlerini azaltmak
Kaliteyi artırmak
Makina çalışabilirlik süresini artırmak
İş güvenligi seviyesini yükseltmek
Dogaya en az etki
En yüksek takım çalısması